Nový pohled na lidskou duši a vědomí

45

Kniha Nový pohled na lidskou duši se snaží o netradiční pohled na otázku, zda existuje lidská duše a pokud ano, jaká je její podstata. Snaží se zjistit, zda jsme jen biologickými stroji existujícími uprostřed nehostinného vesmíru plného neživé hmoty a naše existence je jen náhodnou anomálií, která se již nikdy nemusí opakovat, nebo máme-li v sobě něco, co nám umožňuje překonat omezení fyzické reality a dává našemu životu smysl.

Kniha je na e-shopu k dispozici v elektronické verzi ve formátu pdf. 

V tištěné verzi lze knihu koupit zde.

V současnosti autor připravuje novou verzi této knihy zaměřenou i na možnosti tzv. kvantového léčení.


  • Skladem
120 Kč
Kategorie: Knihy
 

Zkoumání lidského mozku přineslo řadu poznatků o funkci jeho center, ale nepřineslo odpověď na otázku co je to vědomí, nevědomí, co v nás vlastně myslí a kde jsou uloženy naše vzpomínky. Je tedy náš mozek duší samotnou? Jsou naše myšlenky, představy a sny výplodem chemikálií a elektrochemických reakcí nebo existují na zcela jiné bázi?

Je možné, že naše myšlení není založeno na počítačovém zpracování informací o okolním světě, ale že naše psychika spočívá na mnohem elementárnější fyzikální podstatě. Existuje reálná možnost, že se existence lidské psýché odvíjí od procesů, které mají základ v kvantové stavbě tohoto světa. To by znamenalo revoluční změnu v chápání tohoto fenoménu.

Budeme-li předpokládat kvantovou podstatu jevů, odehrávajících se v psychice, dojdeme k závěru, že psýché nelze omezit jen na nějakou malou oblast našeho mozku, ale že musí být vytvářena celým časoprostorem. Vesmír pak zřejmě není pouze hromadou neživé hmoty, ale spíše samou podstatou inteligentního bytí.

Kniha je na e-shopu k dispozici v elektronické verzi ve formátu pdf. 

V tištěné verzi lze knihu koupit zde.

V současnosti autor připravuje novou verzi této knihy zaměřenou i na možnosti tzv. kvantového léčení.