Kvantová duše - časopis 00/22

Vážení čtenáři

Jmenuji se Rostislav Szeruda a jsem autorem několika knih o fyzikální podstatě lidské duše, řady sci-fi povídek a také jedné pohádkové knihy. Rád bych vám představil nový elektro­nický časopis pod názvem Kvantová duše, na němž spolupracuji s paní psycholožkou Markétou Jurištovou.

Náš časopis je určen pro lidi, kteří rádi přemýšlejí, zajímají je velká tajemství života, kladou si otázku, proč tu jsme a jaký je smysl našeho života. Plánujeme, od příštího roku, vydávat dvě čísla časopisu za měsíc.

Náš časopis je zaměřen na záhadu existence lidské duše a vědomí. Považujeme lidskou duši za něco, co reálně existuje a není jen produktem nějakých elektrochemických reakcí v našem mozku. Není to ale, podle nás, něco abstraktního, nehmotného, ale je to něco, co má reálnou fyzikální podstatu.

Ukážeme si, že lidské vědomí je něco, co kvantová fyzika tak nějak potřebuje k tomu, aby se svět stal skutečným, aby mohl existovat tento vesmír v po­době, která je slučitelná s existencí života. To, co považujeme za objektivní realitu, by bez pozoro­vatele obdařeného vědomím zřejmě neexistovalo.

Já osobně se domnívám, že je velkou chybou uva­žovat existenci hmotného světa, který se vynořil z prázdnoty universa jen tak náhodně a beze smyslu, bez toho, aby jeho existenci někdo zaznamenal a pozoroval. Je třeba si to uvědomit. Doufám, že se mi podaří ukázat vám, že bez vědomého pozorovatele nemá existence čehokoliv žádný fyzikál­ní smysl a smysl dokonce nemá ani plynutí samot­ného času.

Není naším cílem, abyste věřili všemu, co nalez­nete napsáno na těchto stránkách. Budeme ale rádi, když o tom budete přemýšlet. Chceme vám nastínit trochu jiný obraz světa, než jste se učili ve škole.

Pokusíme se přinášet vám nejen nový pohled na svět, nové myšlenky a poznatky, ale rádi bychom vás také trochu pobavili. Zkusíme to udělat zábav­nou formu a nabídneme vám kromě článků, také povídky, příběhy a třeba i pohádky. 

Chcete-li pokračovat a zcela volně si stáhnout pdf verzi časopisu, klikněte na obrázek níže.

Přejeme Vám Šťastné a veselé Vánoce!

Rostislav Szeruda a Markéta Jurištová

 

Schrödingerova kočka o Vánocích

Když necháte o Vánocích kočku samotnou doma, bude vaše rybka ve stavu napůl snězená a napůl nesnězená a vánoční stromek ve stavu napůl zlomený a napůl nezlomený, dokud neotevřete dveře bytu, a nepřesvědčíte se. (Ilustrace: Petr Vyoral)