Kvantová duše - časopis 01/23

Vážení čtenáři

Dovolte, abych uvedl druhé číslo elektronického časopisu Kvantová duše, na němž spolupracuji s paní psycholožkou Markétou Jurištovou.

Jak už jsem napsal minule, náš časopis je určen pro lidi, kteří rádi přemýšlejí, zajímají je velká tajemství života, kladou si otázku, proč tu jsme a jaký je smysl našeho života. Náš časopis je zaměřen na záhadu existence lidské duše a vědomí. Považujeme lidskou duši za něco, co reálně existuje a není jen produktem nějakých elektrochemických reakcí v našem mozku. Není to ale, podle nás, něco abstraktního, nehmotného, ale je to něco, co má reálnou fyzikální podstatu.

Chcete-li pokračovat a zcela volně si stáhnout pdf verzi časopisu, klikněte na tento odkaz: Kvantová duše 0123 nebo obrázek níže.

Úspěšný rok 2023 přeje

Rostislav Szeruda a Markéta Jurištová